“Qëndrueshmëria ekonomike e vendeve të Ballkanit dhe sfidat eurointegruese”

Prishtinë: 26.05.2018 - 26.05.2018

Tipi: Konferencë Ndërkombëtare

Organizator:

Kolegji AAB në partneritet me:

Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës,

"FON University" Republic of Macedonia,

Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Osjekut - Kroaci,

Instituti për Hulumtime Shkencore dhe Zhvillim - Ulqin

Qëllimi kryesor i kësaj konference është të nxisë debatin shkencor ndërmjet ekspertëve, profesorëve, menaxherëve lokalë, kombëtarë e ndërkombëtarë, duke prezantuar rezultatet hulumtuese te tyre për sfidat ekonomike me të cilat ballafaqohen bizneset, autoritetet kompetente për politikat ekonomike si dhe grupet e ndryshme që janë të involvuara në proceset ekonomike.