Televizioni përballë audiencave

Tiranë: 10.05.2012 - 10.05.2012

Tipi: Scientific Conference

Organizator:

Organizuar nga Universiteti Europian i Tiranes dhe Kolegji AAB, Tiranë

Konferenca e organizuar nga departamenti i Marrëdhënieve Publike dhe Komunikimit i UET Tiranë në bashkëpunim me Universitetin AAB të Prishtinës, ku ishin të ftuar emra të njohur të medias dhe akademikë të fushës së komunikimit, u cilësua si nisja e një debati mbi mediat dhe sfidat që has në kontekstin shqiptar.
Kjo konferencë, ku referuan studiues dhe profesionistë të ndryshëm nga Tirana dhe Prishtina ishte hapi i parë drejt debatit mbi këtë tematikë të medieve, me një kontribut akademik hulumtimesh teorike dhe empirike mbi raportin e ndërsjellë dhe ploblematikat e mundshme ndërmjet audiencave dhe televizionit si medium në kontekstin shqiptar dhe më gjerë.
Konferenca u mbajt në Tiranë, më 10 maj, 2012. Më gjerësisht

shih:http://www.uet.edu.al/index.php/sq/evente/148-10-maj-2012-televizioni-perballe-audiencave-sfidat- mediatike-te-realitetit-shoqeror-shqiptar-1997-2012