Konferencë Ndërdisiplinore Ndërkombëtare

Titulli i konferencës

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOREIGN LANGUAGE EDUCATION AND CULTURE

Koha e mbajtjes 07 Qershor, 2019
Url e konferences
Organizator "Aleksandër Moisiu" University, Durrës
"Kolegji AAB" Kosovo
"University of Tirana", Albania
"Qerem Cabej” University, Albania
"Aleksander Xhuvani” University, Albania
"Bharathiar University", India
"Taganrog Institute", Russia
Lokacioni Durrës - Albania
Informata shtesë
INSTITUTI AAB
APLIKO