Konferencë Shkencore Ndërkombëtare

Titulli i konferencës

ARKITEKTURA DHE IDENTITETI – Çështjet kritike në diskursin bashkëkohorë në qasje rajonale

Koha e mbajtjes 23 Prill, 2015
Url e konferences http://konferencat.aab-edu.net/icau/
Organizator Kolegji AAB, Prishtinë
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

Konferenca ka zgjuar interesim të jashtëzakonshëm te akademikët, studiuesit dhe profesionistët e kësaj fushe jo vetëm nga vendi dhe rajoni, por edhe nga shtetet tjera si: Kroacia, Sllovenia, Austria, Italia, Greqia, Turqia, etj., ndërsa pjesëmarrës në Konferencë përmes prezantimeve virtuale janë edhe studiues dhe arkitektë të njohur nga Gjermania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Temat që u shtjelluan në konferencë janë nga fusha e arkitekturës, urbanizmit, identitetit, trashëgimisë, rajonalizmit, arkeologjisë dhe globalizmit.

More: http://konferencat.aab-edu.net/icau/

http://aab-edu.net/news/92/24/Filluan-punimet-e-Konferences-se-Trete-Shkencore-Nderkombetare-per-Arkitekture-IAC-KNA-2015

https://www.youtube.com/watch?v=hSw5Liyw-1o

INSTITUTI AAB
APLIKO