Konferencë Ndërkombëtare

Titulli i konferencës

Konferencë Ndërkombëtare “Shoqëria e mirë – Një qasje shumëdimensionale”

Koha e mbajtjes 17 Nëntor, 2017
Url e konferences https://www.sociology.al/en/conferences/call-papers
Organizator Universiteti "Marin Barleti" Shqipëri,
Albanian Sociological Association, ALBSA - Albanian Institute of Sociology, AIS (12th Annual International Conference),
Universiteti i Mitrovicёs "Isa Boletini", Kosovë,
Kolegji AAB, Kosovë.

Lokacioni Tiranë, Shqipëri
Informata shtesë
INSTITUTI AAB
APLIKO