Konferencë Shkencore

Titulli i konferencës

Ngritja e efikasitetit në luftën kundër korrupsionit

Koha e mbajtjes 25 Maj, 2012
Url e konferences
Organizator Fakulteti Juridik, BPrAL AAB, Prishtinë
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë
INSTITUTI AAB
APLIKO