Konferencë Shkencore

Titulli i konferencës

Përvojat e vendeve të reja në ndërkombëtarizimin e sportit

Koha e mbajtjes 12 Maj, 2010
Url e konferences
Organizator Fakulteti i Kulturës Fizike, Kolegji AAB
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë
INSTITUTI AAB
APLIKO