Përvojat e vendeve të reja në ndërkombëtarizimin e sportit

Prishtinë: 12.05.2010 - 12.05.2010

Tipi: Konferencë Shkencore

Organizator:

Fakulteti i Kulturës Fizike, Kolegji AAB