Dekani i Fakultetit Ekonomik përfaqëson Kolegjin AAB në International Staff Week në Finlandë

20 Shkurt 2024
The Dean of the Faculty of Economics represents the AAB College at the International Staff Week in Finland

Dekani i Fakultetit Ekonomik Medain Hashani ka përfaqësuar Kolegjin AAB në International Staff Week e organizuar nga Savonia University of Applied Sciences në Finlandë.

Hashani ka kontribuar në temat e diskutuara me profesorët dhe studentët që ishin “Nisja për sfidën e madhe të Ekonomisë së Gjelbër”, “Prezantimi i Programit Master për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Orientuar në të Ardhmen”, “Krijimi i bashkëpunimit dhe përmbajtjes së kursit të përbashkët në ekonominë e gjelbër” dhe “Ndikimi i institucioneve të arsimit të lartë në ekonominë e gjelbër”.

Ai gjithashtu ka inicuar nënshkrimin e marrëveshjeve me këto universitete pjesëmarrëse në International Staff Week 2024: University of Applied Sciences Hochschule Worms- Gjermani, Hochschule Emden-Leer – Gjermani, Politechnika Koszalinska – Poloni, University of Finance and Administration – Çeki, National Technical University – Ukraine, Faculty of Management and Marketing.

Share: