Barometri politik 1/2009

16 Nëntor 2016

Projekt afagjatë i hulumtimit të opinionit publik rreth gjendjes dhe ngjarjeve aktuale politike në Kosovë

Share: