Etapat e mendimit sociologjik

5 Dhjetor 2016

Mbi Ogyst Kontin

Pjesa e parë

Politika e shëndoshë nuk mund të ketë si qëllim t’i mashtrojë njerëzit, të cilët lëvizin nëpërmjet një shtyse të tyre, sipas një ligji po aq të domosdoshëm sa ai i tërheqjes, ndonëse më i
ndryshueshëm, por ajo ka si qëllim ta lehtësojë ecjen e tyre duke i sqaruar.

”Sistemi i politikës pozitiviste ”, Shtojca III, “Plani i punimeve shkencore të domosdoshme për riorganizimin e shoqërisë”, 1828, f.95)

Share: