Mbi të vërtetën në retorikë – Një parashtrim përmes shqyrtimit të pikëpamjeve të Gorgiasit në optikën filozofike të Sokratit

7 Dhjetor 2016

Share: