Transformimi pronësor – privatizimi në Komunën e Gjakovës në periudhën 1990 – 1999

5 Dhjetor 2016

Share: