Eksperti për Lëvizjen e Lirë të Mallrave, Gurakuq Kastrati me prezantim në “Guest Speaker” të Kolegjit AAB

27 Dhjetor 2022

Për të folur në lidhje me ”Legjislacionin dhe Standardet Evropiane për produkte”, eksperti për Lëvizjen e Lirë të Mallrave, Gurakuq Kastrati, ka bërë një prezantim para studentëve të nivelit master të Fakultetit Ekonomik të Kolegjit AAB.

Ky prezantim është mbajtur në muajin e “Guest Speaker”, ndërsa është udhëhequr nga profesorët e Fakultetit Ekonomik të Kolegjit AAB, Prof. Pranvera Dalloshi dhe Prof. Donat Rexha, të lëndës “Ligjet dhe Rregulloret Evropiane të Biznesit”.

Kastrati, theksoi se standardizimi i produkteve dhe plotësimi i kërkesave për konformitet sigurojnë mbrojtjen dhe shëndetin e konsumatorit. Studentët shprehën interesim në lidhje me rëndësinë e markimit CE për grupet e produkteve që e kanë të detyrueshme.

Në këtë rast, Kastrati shpjegoi përmes shembujve praktik, ndikimin dhe rolin që luan kjo fushë në jetën e konsumatorit.

Share: