• 75% e studentëve të diplomuar

    janë në marrëdhënie pune

  • 37 programe

    Bachelor dhe Master

Lajmet e fundit për studentët

AAB
partners

AAB
SOCIAL

Facebook

INSTITUTI AAB
APLIKO