Fakulteti Ekonomik mban mbledhjen e Këshillit Mësimor

20 Dhjetor 2023
The Faculty of Economics holds the meeting of the Teaching Council

Fakulteti Ekonomik i Kolegjit AAB ka mbajtur takimin e radhës së Këshillit Mësimor ku është diskutuar enkas për procesin e akreditimit dhe riakreditimit të programeve në proces.

Gjatë kësaj mbledhje u diskutuan planprogramet dhe programet, ndërsa u morën vendime të rëndësishme për çështjet e rishikimit të këtyre programeve.

Pikat e rendit të ditës nga kjo mbledhje ishin si në vijim:

Takimi u përmbyll duke u siguruar që informatat dhe sugjerimet të adresojnë qartë përpjekjet e bartësve të programeve për përpilim të drejtë të programeve.

Share: