Fakulteti i Psikologjisë organizon konferencë një ditore studentore, prezantohen hulumtimet kuantitative

31 Maj 2024

Studentët e nivelit bachelor dhe master të Fakultetit të Psikologjisë, prezantuan rezultatet e hulumtimeve të tyre kuantitative që i kanë zhvilluar gjatë gjithë semestrit.

Hulumtimet u prezantuan përmes prezantimeve dhe me prezantime posterë. Tematikat e hulumtimit ishin kryesisht të ndërlidhura me dukuritë e përdorimit të teknologjisë digjitale, agresivitetit, përjetimeve traumatike të fëmijërisë dhe çështje të tjera në fushën e shëndetit mendor.

Gjatë zhvillimit të hulumtimeve dhe prezantimit të të gjeturave, studentët dëshmuan kompetencë të lartë në fushën e hulumtimit dhe prezantimit shkencor. 

Fakulteti i Psikologjisë tutje premton të shpeshtojë organizime të kësaj natyre në të ardhmen.

Share: