Fakulteti i Shkencave Kompjuterike mban mbledhjen e stafit akademik të programit BA Profesional në Programim

27 Mars 2024
The Faculty of Computer Sciences holds the meeting of the academic staff of the Professional BA in Programming program

Është mbajtur mbledhja e stafit akademik të angazhuar në programin BA Profesional në Programim, nga Fakulteti i Shkencave Kompjuterike në Kolegjin AAB.

Qëllimi i kësaj mbledhje ishte harmonizimi i syllabuseve dhe të sigurohet se përmbajtja e njëjtë në syllabuse nuk përsëritet mes lëndëve.

Pas prezantimit të bartësit të programit Shkëlqim Miftarit, u zhvilluan diskutime nga stafi duke ofruar rekomandime të caktuara në mënyrë që programi të jetë më funksional.

Share: