Fakulteti i Shkencave Kompjuterike me 31 maj organizon konferencën e tretë shkencore studentore “AI dhe Edukimi”

10 Maj 2024
The Faculty of Computer Sciences organizes the third student scientific conference "AI and Education" on May 31

Me 31 maj 2024, Fakulteti i Shkencave Kompjuterike do të organizoj konferencën e tretë shkencore studentore të titulluar “AI dhe Edukimi”.

Kjo konferencë do të shërbejë si një mundësi për të nxitur kërkim shkencor, por edhe diskutimin akademik mes komunitetit të studentëve. Andaj, inkurajojmë studentët nga të gjitha programet e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike në bashkëpunim me profesorët e tyre të aplikojnë me punime në këtë konferencë.

Fokusi i konferencës do jetë në këto tematika:

Abstraktet e punimeve të përzgjedhura nga komiteti shkencor i konferencës do të botohen në librin e abstrakteve me ISBN, dhe pjesëmarrësit do të pajisen me certifikata. Të interesuarit të aplikojnë në emailin: [email protected]

Share: