Fakulteti i Shkencave Sociale në bashkëpunim me atë të Stomatologjisë organizon aktivitet për fëmijët me nevoja të veçanta

15 Maj 2023
The Faculty of Social Sciences in collaboration with the Faculty of Dentistry organizes activities for children with special needs

Me iniciativën e studentëve dhe mbështetjen e dekanateve të Fakultetit të Shkencave Sociale në bashkëpunim me Fakultetin e Stomatologjisë, janë mirëpritur në vizitë fëmijët me nevoja të veçanta të Qendrës Burimore “Përparimi”. Gjatë kësaj vizite për fëmijët është ofruar vizita dentare falas në laboratorët e stomatologjisë, të udhëhequr nga profesori Jeton Brajshori me një grup studentësh.

Pas kësaj fëmijët kanë vizituar edhe Qendrën Edukative për Zhvillim dhe Aftësim Praktik që gjendet në Kolegjin AAB, ku u takuan me studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale, të cilët argëtuan ata duke iu mësuar gjëra të ndryshme në këndet atraktive që gjenden brenda kësaj qendre.

Qëllimi i këtij aktiviteti është ngritja e vetëdijes shoqërore sa i përket solidarizimit dhe empatisë, ndërsa është vullnetar dhe synon që në vazhdimësi të ndihmoj në mënyra të ndryshme fëmijët nga kjo qendër.

Share: