Fakulteti Juridik i Kolegjit AAB ka arritur marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin St. “Klement Ohridski” nga Manastiri

9 Dhjetor 2021

Dekani i Fakultetit Juridik Prof. Ass. Dr. Veton Vula dhe Prof. Ass. Dr. Bashkim Rrahmani, kanë lidhur marrëveshje bashkëpunimi me Fakultetin Juridik të Universitetit St. “Klement Ohridski” nga Manastiri. Ky bashkëpunim do të zhvillohet në disa fusha që do t’i kontribuojnë edhe personelit akademik dhe studentëve të të dyja fakulteteve.

Share: