Fillojnë trajnimet për zhvillimin profesional të personelit të Kolegjit AAB

23 Shkurt 2023
The trainings for the professional development of the personnel of the AAB College begin

Qendra për Aftësim Profesional dhe Inovacion e Kolegjit AAB, ka filluar “Programin Dimëror 2023”, për zhvillim profesional të personelit të institucionit.

Në modulin e parë “Vlerësimi i studentëve bazuar në kompetenca dhe ndërtimin e notës”, trajnerët Shemsedin Vehapi dhe Xhavit Rexhaj, përmes prezantimeve dhe bashkëbisedimit diskutuan idetë e përvojat në vlerësimin e studentëve.

Të pranishëm në këtë trajnim ishin stafi akademik i Kolegjit AAB, të cilët propozuan mënyra të vlerësimit që duhet të bëhet ndaj studentëve duke i krahasuar ato me mënyrat aktuale të vlerësimit.

Ndër të tjera gjatë trajnimit u vendos theksi edhe tek koncepti i mësimdhënies me studentin në qendër.

Share: