Gratë në fushën e ekonomisë – tema e sesionit të katërt në kuadër të Konferencës të Studimeve Gjinore

5 Maj 2023

I moderuar nga Blerta Haliti Baruti është mbajtur sesioni i katërt me radhë në ditën e parë të Konferencës së Studimeve Gjinore. Në këtë sesion u përmend një ndër sfidat që gratë kanë në fushën e ekonomisë. Disa nga temat e diskutimit ishin: Fuqia e grave dhe vajzave në ekonominë e Kosovës, gratë dhe roli i tyre në zhvillim, eksperiencat dhe sfidat e buxhetimit gjinor etj.

Share: