Kolegji AAB bashkëpunëtor në organizimin e Kongresit Ndërkombëtar për Shkencat Natyrore, Shëndetësore dhe Teknologji

2 Maj 2023
AAB College partner in the organization of the International Congress for Natural Sciences, Health and Technology

Duke filluar nga data 17 maj deri me 19 maj 2023, do mbahet Kongresi Ndërkombëtar për Shkencat Natyrore, Shëndetësore dhe Teknologji. Në këtë kongres një ndër bashkëpunëtorët është edhe Kolegji AAB, ndërsa kongresi është organizuar nga Universiteti i Tetovës.

Share: