Kolegji AAB fton studentët dhe stafin akademik të aplikojnë në programet e American Council

1 Dhjetor 2022

Në kuadër të marrëveshjes të Kolegjit AAB me American Council, ftohen studentët dhe stafi akademik i Kolegjit AAB të aplikojnë në dy programe. Këto programe janë: SUSIs for Scholars (për studiuesit), dhe Glogal UGRAD (për studentët).

Qëllimi i dy programeve është t’u ofroj profesorëve dhe studentëve mundësinë për të thelluar njohuritë e tyre mbi shoqërinë, kulturën, vlerat dhe institucionet amerikane.

Për informacione të detajuara rreth instituteve, kandidatët e interesuar mund të vizitojnë: https://exchanges.state.gov/non-us/program/study-us-institutes

Në lidhje me aplikimin dhe mundësitë që ofrojnë programet: https://xk.usembassy.gov/the-2023-summer-study-of-the-united-states-institute-susis-for-scholars/

Share: