Kolegji AAB mbështet financiarisht tre projekte studentore

28 Prill 2023
AAB College financially supports three student projects

Pas thirrjes së hapur për aplikim në projektet studentore, Kolegji AAB do mbështes financiarisht tre projekte, ku fitues dolën Fakulteti i Psikologjisë, Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Fakulteti i Shkencave Kompjuterike. Prorektori për Financa i Kolegjit AAB, Gëzim Shabani ka nënshkruar marrëveshjet për implementimin e projekteve.

Projektet fituese janë si vijon:

I tërë procesi i thirrjes për aplikim në këto projekte studentore, deri në zgjedhjen e fituesve ka qenë i udhëhequr nga Zyra për Zhvillimin e Projekteve e Kolegjit AAB.

Share: