Kolegji AAB nënshkruan marrëveshje me Gold N Links (Izrael)

23 Janar 2023
AAB College signs agreement with Gold N Links (Israel)

Rektori i Kolegjit AAB, Bujar Demjaha, ka nënshkruar marrëveshje me Qendrën Teknologjike të Ekselencës me seli në Tiranë të kompanisë izraelite “Gold N Links”, e përfaqësuar nga CEO Roi Matis Shaposhnik. Të dy palët u pajtuan që të bashkëpunojnë në të ardhmen për trajnimin e studentëve në studime kibernetike dhe TIK, duke promovuar shkëmbime studentësh për zhvillim institucional.

Ndër të tjera marrëveshja përfshinte hartimin dhe zbatimin e projekteve të përbashkëta, zbatimin e aktiviteteve në ngritjen e kapaciteteve për dy institucionet, por edhe shkëmbimin e përvojës në lidhje me menaxhimin institucional.

Share: