Kolegji AAB nënshkruan marrëveshje me institucionin parashkollor “Kinderland”

2 Nëntor 2022

Fakulteti i Shkencave Sociale të Kolegjit AAB ka nënshkruar një tjetër marrëveshje bashkëpunimi për zhvillimin e pjesës praktike për studentët.

Ky bashkëpunim është nënshkruar nga dekani i Fakultetit të Shkencave Sociale të Kolegjit AAB, Hysen Kasumi dhe udhëheqësve të “Kinderland”. Kolegji AAB në kuadër të marrëveshjeve të vazhdueshme me institucione parashkollore, përgatit studentët që të kryejnë praktika që iu ndihmojnë si gjatë studimeve ashtu edhe pas përfundimit të tyre.

Share: