Kolegji AAB nënshkruan marrëveshje me The British School of Kosova

30 Janar 2023
AAB College signs an agreement with The British School of Kosovo

Dekani i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike të Kolegjit AAB, Jusuf Qarkaxhija, ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me drejtorin ekzekutiv të The British School of Kosova, Lulzim Tytynxhiu.

Kjo marrëveshje përfshin fusha të shumta bashkëpunimi mes dy institucioneve arsimore, duke filluar nga realizimi i punës praktike të nxënësve të BSK në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike të Kolegjit AAB.

Tutje mbështetja profesionale, shkëmbimi i informacioneve dhe të dhënave, ngritja e kapaciteteve profesionale, trajnimet, do të jenë gjithashtu pjesë e këtij bashkëpunimi.

Share: