Kolegji AAB përfitues i dy projekteve për ngritje të kapaciteteve

3 Gusht 2023
AAB College beneficiary of two capacity building projects

Kolegji AAB është zgjedhur përfitues i dy projekteve për ngritje të kapaciteteve të cilat mbështeten financiarisht nga Komisioni Evropian, programi Erasmus+. Këto projekte do implementohen në bashkëpunim me universitetet tjera në nivelin vendor, rajonal dhe ndërkombëtar.

Ato kanë për qëllimin ndikimin në ngritjen e cilësisë në aspektin e mësimdhënies, shkencës dhe ndërkombëtarizimit.

Share: