KOLEGJI AAB SHPALL KONKURS PËR REGJISTRIMIN E STUDENTËVE TË RINJ PËR VITIN AKADEMIK 2017/18, NË NIVELIN MASTER

27 Tetor 2017

Këshilli Drejtues në bazë të Nenit 33 pika 11 të Statutit të Kolegjit AAB,  shpall konkurs për regjistrimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2017/18, në nivelin Master.

Të gjithë të interesuarit, të cilët e kanë përfunduar  studimet themelore në institucione të akredituara,  mund të regjistrohen në programet e akredituara në nivelit Master, si më poshtë:

KAMPUSI NË PRISHTINË

Rr. ”Elez Berisha”, nr. 56
Zona Industriale Prishtinë – Fushë Kosovë
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
+381 38 600 005
+377 45 284 797
+386 49 603 666

Share: