Kolegji AAB shpall konkurs për zgjedhje dhe rizgjedhje të personelit akademik

17 Korrik 2017

Në bazë të Ligjit nr.04/L-037 për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës nenit 26, Statutit të Kolegji AAB, dhe Rregullores për avancim të personelit akademik, Kolegji AAB shpall KONKURS për zgjedhje dhe rizgjedhje të personelit akademik.

Share: