Kurse Online të Gjuhës Angleze

1 Prill 2020

Pa pagesë!
Fakulteti i Gjuhës Angleze në Kolegjin AAB do të organizojë kurse të gjuhës angleze deri në nivelin intermediate. Keto kurse i dedikohen të gjithë studentëve të Kolegjit AAB, për të ju ndihmuar të avancojnë njohuritë e tyre të gjuhës angleze.
Të gjithë të interesuarit i ftojmë të regjistrohen duke dërguar email në: [email protected] me këto të dhëna: emri, mbiemri, numrin e ID studentore dhe emailin tuaj të Kolegjit AAB.
Afati për regjistrim është deri me 08.04.2020.
Komunikimi do të bëhet përmes platformës Zoom Communication (www.zoom.us).
Pasi të dërgoni të dhënat, ne do të ju njoftojmë me email për orarin dhe gjitha detajet tjera.

Share: