Mbahet moduli i parë i trajnimeve të QAPI për stafin akademik

15 Korrik 2022

Në kuadër të “Programit Veror 2022” të organizuar nga QAPI për zhvillimin profesional të personelit, të shtunën më 16 korrik 2022, nga ora 09:00-16:00, në Qendrën Mediale do të mbahet moduli i parë: “Metodologjia e arsimit të lartë nga perspektiva e parimeve të mësuarit të të rriturve”, me trajnerët Naser Zabeli dhe Arbërore Bicaj.

Ky modul i shndërron parimet e pedagogjisë së të rriturve në praktika të mësimdhënies në arsimin e lartë.

Tetë parimet e të mësuarit të të rriturve diskutohen në kontekstin e praktikave të tanishme dhe në kontekstin e shkëmbimit / ndërtimit të praktikave të mësimdhënies me qëllim të sigurimit të qasjes me studentin në qendër dhe për rritjen e efikasitetit të studimeve.

Të gjithë të interesuarit për trajnimet që ofrohen në kuadër të Programit Veror 2022 të QAPI, për më shumë informata mund të kontaktojnë me koordinatoret: Diana Qarkaxhija ([email protected], dhe Gresa Makolli ([email protected]).

Share: