Një storie e radhës suksesi nga Kolegji AAB, studenti Esad Kollari punësohet në PriBank

11 Tetor 2023
Another success story from AAB College, student Esad Kollari is employed at PriBank

Numri i madh i studentëve të dalluar bëjnë që storiet e suksesit të jenë të panumërta, pasi përkushtimi i tyre vlerësohet edhe në aspektin profesional.

E tillë është edhe storia e Esad Kollarit, student i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike në Kolegjin AAB, i cili filloi praktikën në departamentin e IT-së në PriBank deri në punësimin e tij falë aftësive që shfaqi.

Esadi është dëshmia se si shpërblehet angazhimi dhe mësimet gjatë studimeve, bashkë me përkrahjen e cila vjen më pas nga dekanati dhe pjesa tjetër e stafit për studentët shembullorë.

Share: