Nxënësit e shkollës së mesme elektroteknike “Gjin Gazulli” edhe këtë vit vazhdojnë realizimin e punës praktike në Kolegjin AAB

31 Janar 2024
The students of the electrotechnical high school "Gjin Gazulli" continue their practical work at the AAB College this year as well.

Në kuadër të marrëveshjes së nënshkruar nga Kolegji AAB dhe shkolla e mesme elektroteknike “Gjin Gazulli” ka vazhduar mbajtja e praktikës me nxënësit për vitin e dytë me radhë. Ata kanë mbajtur punë praktike në laboratorët e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, të ndihmuar nga Unioni Studentor.

“Hyrje në Java” ishte tema e parë e trajnimit që do mbahet për nxënësit nga stafi akademik dhe studentët e këtij fakulteti.

Dekani i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike Jusuf Qarkaxhija iu ka uruar mirëseardhje nxënësve duke e cilësuar praktikën si gjë fundamentale për çdo profesion që do zhvillojnë në të ardhmen.

Share: