Prof. Ass. Dr

Adelina Gashi

Mban ushtrimet e lëndës:

  • Menaxhimi i projekteve
  • Financat publike
  • Menaxhimi i projekteve
  • Ndërmarrësia dhe nvm-të