MA.

Besim Mikullovci

Ligjëron lëndët:

  • Dizajn grafik II/Teknologjia grafike dhe fotografia digjitale
  • Grafikë Kompjuterike II
  • Ilustrimi 1