Bujar Tafa

Bujar Tafa është i lindur me 2 janar 1976. Shkollimin fillor dhe të mesëm e kreu në Lipjan. Studimet universitare i regjistroi në vitin akademik 1994/1995, në degën e Letërsisë Shqipe në Universitetin e Prishtinës. Diplomoi në vitin 1998. Ka kryer studimet pasuniversitare në Universitetin e Prishtinës.

Në vitin 2003 ka mbrojtur tezën e magjistraturës me titull “Poezia e Agim Spahiut”, ndërsa në vitin 2006 ka doktoruar në temën “Veprat letrare të Mirko Gashit”. Ka botuar libra, studime dhe artikuj të ndryshëm nga fusha e poezisë. Punon dhe jeton në Prishtinë.

Zhvillimit të konceptit bashkëkohor të studimit universitar ku studenti është në qendër, i kushtohet rëndësi e veçantë në universitet. Për organizimin e shërbimeve për studentë angazhohet Zyra e Prorektorit për Studentët. Në përputhje me rregulloret e brendshme të Institucionit, në bashkëpunim me Dekanatet, si dhe në bashkëpunim me përfaqësuesit e organizatës së studentëve të Institucionit, kjo zyrë organizon, mbikëqyr dhe ndihmon aktivitetet e ndryshme të studentëve, përfshirë vizitat e ndryshme nëpër universitete të tjera brenda dhe jashtë vendit.

Kjo zyrë, po ashtu, merret edhe me përzgjedhjen dhe me ndihmën për studentët që kanë nevojë për mbështetje financiare, përfshirë ata me familjarë të vrarë në luftën e fundit në Kosovë, invalidët e luftës që studiojnë, studentët me nevoja të veçanta, studentët me asistencë sociale etj.

Zyra e Prorektorit për Studentë merret edhe me organizimin e kurseve të gjuhëve të huaja, pastaj me organizimin e kurseve shtesë për informatikë, matematikë, kontabilitet, etj.

INSTITUTI AAB
APLIKO