Prof.Ass. Dr

Daut Gorani

Profesor

Ligjëron lëndët:

  • Hyrje në sëmundjet kardiovaskulare dhe diabeti
  • Shkencat e jetës II (Biokimia, Biofizika dhe Radiologjia)