Gëzim Shabani

Gëzim Shabani u lind më 4 shtator 1987 në Lipjan. Studimet bachelor në fushën e Ekonomisë (2010), ato master për Menaxhment dhe Informatikë (2013) i ka kryer në Kolegjin AAB, tani është në përfundim të studimeve të doktoraturës në drejtimin e Turizmit në Universitetin St. Kliment Ohridski në Maqedoni.

Ka ndjekur disa trajnime në fushën e menaxhimit dhe financave, po ashtu ka botuar punime shkencore në revista vendore e ndërkombëtare në fushën e menaxhimit, marketingut, turizmit. Është i certifikuar për kontabilitet dhe shkathtësi të komunikimit, është anëtar i Bordit të Institutit AAB për kontabilitet dhe auditor të certifikuar.

INSTITUTI AAB
APLIKO