MA.

Hykmete Bajraktari

Assistent

Mban ushtrimet e lëndës:

Kujdesi shëndetësor në komunitet – kujdesi shtëpiak