MA.

Mentor Shala

Ligjëron lëndët:

Menaxhim i televizionit

Praktikë televizive