Mentor Shala

Ligjëron lëndët:

Menaxhim i televizionit

Praktikë televizive

INSTITUTI AAB
APLIKO