Dr. sc.

Nexhmedin Spahiu

Ligjëron lëndën:

  • Sistemet politike
  • Diplomacia publike

CV