PhD. cand.

Shqipe Tahiri

Prodekane

Shqipe Tahiri karrierën e saj profesionale dhe akademike e ka të zhvilluar në fushën e infermierisë. Në vitin 2007 diplomoi në nivelin Bachelor në Departamentin e Infermierisë dhe Mamive, në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”. Studimet master në shkenca infermierore, i mbaroi në Fakultetin e Shëndetit Publik të Universitetit “Ismail Qemali”, në Vlorë.

Aktualisht është duke bërë studimet e doktoratës në Fakultetin e Kujdesit Shëndetësor dhe

Infermieror në Universitetin “Angela Boskin”, në Slloveni, 

 

Nga viti 2008 deri 2010 ishte e angazhuar si mësimdhënëse në Shkollën e Mesme të Lartë të Mjekësisë “Dr. Xheladin Deda” në Mitrovicë. Nga viti 2010 deri në 2014, punoi si asistente e angazhuar në Departamentin e Infermierisë dhe Mamive në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”. 

Në vitin 2014-2016 ligjëruese në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Gjakovës “Fehmi Agani”. 

Që nga viti 2016 është e angazhuar në Fakultetin e Infermierisë të Kolegjit AAB, ku mban edhe pozitën e prodekanes. 

Deri më tani ka marrë pjesë në disa konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare, kryesisht nga fusha profesionale. Vlen të ceket pjesëmarrja në European Nursing Module (ENM) at Bern College of Higher Education in Nursing, Bern Switzerland. 

Mban edhe certifikimin si trajnere në “Train the trainer Ongoing supervision during internships”. 


Ligjëron lëndët:

Bazat e Infermierisë 

Edukimi dhe Promovimi Shëndetësor 

Pratika e Avancuar Infermierore

 

CV