Profesorët e Kolegjit AAB pjesë e tryezës së diskutimit nga HERE dhe Erasmus+

25 Shtator 2023
AAB College professors part of the discussion table from HERE and Erasmus+

Dy profesorët e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike të Kolegjit AAB Ersan Hamdiu dhe Samir Jakupi kanë marrë pjesë në tryezën e diskutimit me titullin “Exploring the future of AI in higher education”.

Kjo tryezë u organizua nga HERE dhe Erasmus+ e cila kishte për qëllim bashkëbisedimin dhe propozimet lidhur me impaktin e inteligjencës artificiale në arsimin e lartë.

Përveç tjerash theks i veçantë është vënë edhe tek reformat që nevojiten në arsimin e lartë në Kosovë.

Share: