Profesorët e Kolegjit AAB pjesëmarrës në Javën Ndërkombëtare të Stafit nga Universiteti i Shkencave të Aplikuara (SMK Lituani)

26 Prill 2024
AAB College professors participating in the International Staff Week from the University of Applied Sciences (SMK Lithuania)

Profesorët e Kolegjit AAB Pranvera Dalloshi dhe Isuf Jahmurataj, janë duke marrë pjesë në Javën Ndërkombëtare të Stafit të organizuar nga Universiteti i Shkencave të Aplikuara (SMK Lituani).

Ata kanë filluar qëndrimin me një vizitë në objektin e kolegjit, ndërsa kanë mbajtur edhe ligjërata për studentët.

Pjesëmarrja e stafit të Kolegjit AAB në organizimet nga universitetet jashtë kufijve thellon edhe më tej bashkëpunimin dhe ndikon në forcimin e rrjetëzimit mes institucioneve.

Share: