Profesori Eugen Musta nga Shqipëria mban ligjëratë për studentët e nivelit master të Fakultetit Ekonomik

20 Dhjetor 2023
Professor Eugen Musta from Albania holds a lecture for master's level students of the Faculty of Economics

Një ligjëratë që trajtonte temën e financimit të bizneseve të reja është mbajtur me profesorin Eugen Musta nga Shqipëria, për studentët e nivelit master të Fakultetit Ekonomik.

Gjatë ligjëratës ata janë njoftuar se si bizneset e reja mund të shfrytëzojnë format e ndryshme të financimit.

Musta sqaroi investimet e kompanive gjigante si Google dhe Facebook, duke u fokusuar në shitjen e aksioneve për publikun si mënyrë për të gjeneruar fonde dhe për të përgatitur oferta të reja.

Studentët parashtruan pyetje rreth mundësive që ekzistojnë për praktikimin e këtyre metodave mes Kosovës dhe Shqipërisë, por edhe për çështje tjera që ndërlidhen me financim të bizneseve në përgjithësi.

Share: