Projekti i radhës i cili ka për qëllim ngritjen e kapaciteteve të universiteteve partnere do të prezantohet për studentët e Kolegjit AAB

13 Tetor 2023
The next project, which aims to increase the capacities of partner universities, will be presented to the students of AAB College.

Një projekt tjetër qëllimi i të cilit është ngritja e kapaciteteve të universiteteve partnere nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Bosnja dhe Hercegovina, Greqia dhe Gjermania për integrimin e konceptit të shkencave humane digjitale në kurrikulën e programeve të tyre të studimit, do të prezantohet në Kolegjin AAB për studentët. Ky projekt parasheh krijimin e pesë lëndëve të reja të cilat i përfshijnë këto koncepte në Fakultetin e Shkencave Sociale, të Arteve dhe të Shkencave kompjuterike.

Share: