Prorektoret e Kolegjit AAB pjesëmarrëse në 10-vjetorin e themelimit të Universitetit Publik në Gjilan

10 Mars 2023
Vice-rectors of AAB College participating in the 10th anniversary of the establishment of the Public University in Gjilan

Prorektoret Venera Llunji dhe Uranela Demaj ishin të ftuara në ceremoninë e festimit të 10 vjetorit të themelimit të Univeristetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan. Rektori i këtij universiteti falënderoi prorektoret për praninë e tyre në ceremonië festive dhe foli për sfidat dhe rezultatet e këtij universiteti gjatë një dekade të zhvillimit.

Kolegji AAB dhe Uiversiteti “Kadri Zeka” kanë bashkëpunim mes vete në aktiviteteve të ndryshme në fushën e arsimit të lartë.

Share: